POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
Kaple č. VII
Popis
Umístění
Fotogalerie
Další

Umístění kaple:

do roku 1910 stála v Malém Břevnově, podle dochované korespondence „v zahradě u čp. 155 v Břevnovku“. Tento dům stál podle mapy bývalého pozemkového katastru na parcele č. 115/391, dnešní katastrální číslo parcely je 2918. Místo, kde stála kaple, se nachází někde proti dvojdomku s čp. 1313 a 1889 v ulici Na břevnovské pláni. Kaple je vyznačena pouze ve III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

N 50˚04.514´, E 14˚19.759´ (odhad)

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

- nahoře: Zvěstování Panně Marii. - dole: Sv. František dostává na přímluvu Panny Marie od Pána Ježíše odpustky porciunkule.

Nápisy

-latinsky:

Audiit ut Virgo Gabrielis ab ore Salutem, coepit agi nostra grande Salutis opus. Matre salutata datur indulgentia mundo; Aemulus hic Seraphim num Gabrielis erat?

-překlad:

Jak uslyšela Panna pozdravení z úst Gabriele, počalo se velké dílo naší spásy. Pozdravením Matky dáno jest odpuštění světu.

Patron:

František Josef hrabě Šlik, president komory a tajný rada, s manželkou (dva erby).

Současný stav:

zbourána v listopadu r. 1910.