POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
Kaple č. X
Popis
Umístění
Fotogalerie
Další

Umístění kaple:

u zbylé části bývalé Karlovarské silnice, vpravo před sjezdem na křížení Pražského okruhu a staré karlovarské výpadovky. Kaple je vyznačena až ve III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

N 50˚04.625´, E 14˚17.739'

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

- nahoře: Klanění se sv. Tří králů. - dole: Sv. František rozesílá bratry své hlásati evangelium.

Nápisy

-latinsky:

Thus Tibi devotus, myrrham dabo mortifikatus cum seraphini ardens aurea dona feram. Unde Magi veniunt Natos ablegat: ut ortum Lux Evangelii liberet a tenebris.

-překlad:

Tobě zaslíben obětovati budu myrhu, se serafem hoře zlaté přináším dary. Odkud mudrci přichází, dítě odesílá, aby světlo evangelia od temnosti osvobodilo svět.

Patron:

František Josef hrabě Černín, stejně jako u kaple č. VI., tentokrát s manželkou (dva erby).

Současný stav:

nově opravena 2009.