POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
Kaple č. XIX
Popis
Umístění
Fotogalerie
Další

Umístění kaple:

v polích mezi Litovicemi a Hájkem. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a v I. a III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

N 50˚04.192´, E 14˚12.088

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

- nahoře: Nanebevzetí P. Marie. - dole: Sv. František po smrti stojí vzpřímen.

Nápisy

-latinsky:

Sancta DEI Genitrix trahe nos ad sidera post Te! Simus ut Illius qui tulit esse Tuus. Mortuus est Pater, et quasi non est mortuus unquam; Vivit Franciscus, nescijt Ille mori. V knize Fundatores & Patroni je poslední věta uvedena takto: Hic caret imperio, vitaque morsque suo!

-překlad:

Svatá Boží Rodičko, vezmi nás sebou do nebe! bychom byli jako ten, který byl Tvým. Zemřel Otec, však jakoby nezemřel nikdy, neboť ni život, ni smrt´nemá moci nad ním.

Patron:

Karel Jáchym hrabě Breda, mimořádný místodržící, přísedící většího zemského soudu, s manželkou (dva erby).

Současný stav:

opravena restaurátorem Janem Turským v roce 1999.