POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
Kaple č. XVII
Popis
Umístění
Fotogalerie
Další

Umístění kaple:

v polích mezi Litovicemi a Hájkem, 150 metrů od plotu sběrného dvora vlevo. Kaple je vyznačena v I. a III. vojenském mapování. V císařských otiscích není!

Souřadnice GPS:

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

- nahoře: Seslání Ducha svatého na P. Marii a apoštoly - dole: Sv. František na ohnivém voze; žáci prosí, aby naplněni byli duchem jeho.

Nápisy

-latinsky:

Qvos capit una domus, succendit flamen amoris: Respicit unitas Spiritus iste preces Flammigero vehitur Divus super Aethera curru; Qvin imo Seraphim raptus amore volat.

-překlad:

Které pojímá jeden dům, rozněcuje plamen lásky: Jednota ducha podporuje modlitbu Na ohnivém vznáší se Oslavenec voze k nebi.

Patron:

kníže Filip Hyacint Popel z Lobkovic (1680 – 1734), rytíř řádu zlatého rouna, hofmistr císařovny Alžběty Kristýny. V knize Fundatores & Patroni je uveden jako kníže Sagan (tj. Zaháňský) ze Slezska. V seznamu dárců je ale v roce 1725 uvedena kněžna Lobkovicová, jedná se o kněžnu Annu Vilemínu hraběnku z Althannu, druhou manželku Filipa Hyacinta Popela z Lobkovic.

Současný stav:

zanikla v roce 1972 podle svědectví místních pamětníků, neudržovaná stavba se zřítila, kamenné pískovcové prvky se „ztratily“.