POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
28. 6. 2014
WOWES COLLEGIUM v Hájku
pozvánka na krásnou hudbu
Srdečně Vás všechny zveme na hudbu F. X. Brixiho

Missa Brevis in B

v sobotu 28. června 2014 v 11.00 hodin 
ve františkánském klášteře v Hájku u Červeného Újezda.  
Součástí slavnostní mše u příležitosti svátku 
Neposkvrněného srdce Panny Marie je vystoupení chrámového sboru

WOWES-COLLEGIUM Praha

u sv. Františka při klášteře křižovníků s červenou hvězdou
pod vedením profesora Marka Fraňka.
31. 5. 2014
Nové pohlednice a poutní perníky
s pamětním razítkem na rok 2014

S novou poutní sezónou jsme pro Vás připravili další sadu pohlednic s kaplemi č. V, VI, XII a XX. Tímto se série vydaných pohlednic rozrostla na 6 kusů.

Pohlednice i ozdobné perníky, vyrobené panem Vostřezem do formy, kterou vyryl pan Kvapil, můžete pořídit v Hájku při pouti Navštívení Panny Marie dne 31. 5. 2014.

 

Pohlednice i perníky si můžete objednat na info@poutnicestahajek.cz a osobně vyzvednout v Praze nebo Vám je na požádání zašleme poštou (poštovné 13,- /60,- Kč).

Všechny takto získané prostředky budou použity na zhotovení informačních tabulí na poutní cestě do Hájku.  

10. 5. 2014
Pozvánka do Hájku
Co ještě o klášteře v Hájku nevíme?

1. 5. 2014
Poutní sezóna v Hájku začíná
1. jarní pěší pouť

Vážení příznivci a přátelé poutní cesty do Hájku. Po zimní přestávce se 1. května opět otevírají brány kláštera františkánů v Hájku, kde od 11. 00 hod bude letošní První májová - mše svatá.

Všem zájemcům, kteří chtějí vykonat pěší pouť z Prahy oznamujeme, že sraz je 1. května v 6.00 hod u první kaple poutní cesty na Dlabačově.  Je možné se v průběhu cesty připojit, zastávka bude jako obvykle v kášteře Řepy, předpokládaný příchod do Hájku v 10.30.

Vaše dotazy ohledně organizace této pouti zasílejte prosím na: robin@go.cz.   

Plán poutí 2014: