POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
29. 4. 2015
Putovní výstava o cestě
Vernisáž 29. dubna v Unhošti

Naše putovní výstava Poutní cesta do Hájku, připravená ve spolupráci s MČ Praha 6 bude otevřena

29. dubna 2015 v 18.00 hodin

v Melicharově vlastivědném muzeu v Unhošti, tř. E. Beneše 1.

Srdečně Vás zveme, výstava bude doplněna i přednáškami o historii poutní cesty a poutnictví. Výstava potrvá až do 13. června.

Pozvánku a podrobnosti naleznete zde

25. 4. 2015
Procesí do Hájku
Připomínka barokních poutí

Studenti a vyučující Katolické teologické fakulty UK ve spolupráci s řádem františkánů Vás srdečně zvou na pouť do Hájku u Prahy spojenou se čtením textů z barokních poutních knih a s pokusem o rekonstrukci
středověké velikonoční hry.

Pouť se uskuteční v sobotu 25. dubna.
Přibližný časový program:
10:00 začátek procesí od tvrze v Litovicích (Hostivice-Litovice) po staré poutní cestě
(cca 3 km), cestou barokní modlitby a zpěv
11:30 mše svatá v ambitech nebo mezi ambity podle počasí
12:30 přestávka na občerstvení
13:30 stručná historie poutního místa, ukázka z jednoho z hájeckých barokních kázání
14:00 duchovní procházení ambity s využitím textů z 18. století, připomínka původního
vybavení ambitů
14:15 čtení z hájeckých zázraků ze 17. a 18. století z děl J. J. Labeho a D. Marka, prohlídka
studnic a bývalé křížové cesty
14:45 přestávka na občerstvení, příprava divadelní scény
15:30 divadelní hra O Kristově zmrtvýchvstání i o jeho oslavení dle Klementinského
sborníku v zahradě poblíž bývalého letohrádku, v případě deště v ambitech
cca 16:30 závěr pouti, rozžehnání s poutníky
Spojení do Litovic: autobusy č. 306 ze Zličína (nutno vystoupit ve stanici „Hostivice,
Sportovců“ a následně dojít zhruba 500 metrů po rovině do Starých Litovic) a č. 347
z Motola, Bílé Hory či ze Zličína (vystoupit ve stanici „Hostivice, Staré Litovice“
– zastávka zhruba 50 metrů od tvrze).
Zpět buď vlakem ze zastávky Hostivice-Litovice, nebo příměstským autobusem z Červeného
Újezdu. S sebou trochu jídla, pohodlné boty a možná i pláštěnku, poblíž kláštera
bude otevřený hostinec (nápoje).

18. 4. 2015
Z Litovic do Hájku
poslední úklidová etapa před sezonou

Zveme Vás na další etapu jarního putování po poutní cestě. Sraz v sobotu 18. dubna ve 13.30 hodu Litovické tvrze.

Spojení vlakem do Hostivice, či busem č. 306 ze Zličína, nebo č. 347, Motol , Bílá Hora. Budeme uklízet poslední úsek poutní cesty, tentokrát jej mohu doporučit i rodinám s dětmi.

V Hájku jsme očekáváni, bude možné si prohlédnout klášter a upravit se před cestou zpět. Návrat buď busem z Červeného Újezda, či zpět pěšky do Litovic na MHD, nebo do Jenče  či Litovic na vlak.

13. 4. 2015
Poutní cesta v rozhlase
Radio proglas - Živě z Prahy

Dne 13. března jsme se zúčastníli vysílání o Poutní cestě na radiu Proglas.

Záznam si můžete poslechnout zde:

htpp://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-03-13-09-30.html