POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
Donátoři

Výzva "Šest kaplí hledá své donátory"

Na území městské části Praha 6  se nachází šest zachovaných výklenkových kaplí : kaple č. 1 – Dlabačov, č. 3 – Kocourova, č.4 – Ladronka, č. 5 – Vypich, č.6 – Bolívarova a č. 11 – Na Hůrce. Přestože Městská část Praha 6 i nadále pokračuje v pravidelné údržbě a opravách kaplí, ráda by navázala na systém donátorství a hledá pro kaple jejich donátory. Své finanční příspěvky můžete poukázat na účet MČ Prahy 6 č. 2000866399/0800 VS 18200

Přispět můžete jakoukoliv  částkou,  jak jednorázovou tak pravidelnou, buď na konkrétní Vámi vybranou kapli nebo na obnovu kaplí obecně, částka pak bude použita na aktuálně probíhající opravu jedné z kaplí.V případě požadavku dárce a u významnějších finančních příspěvků bude uzavřena písemná darovací smlouva.

V roce 2018 přispěly na obnovu kaplí na území Prahy 6 tyto firmy:

CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 1702, Praha 6 (50.000 Kč)

RED Thirteen s.r.o., Na Florenci 2116, Praha 1 (50.000 Kč)

GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o., U Nemocnice 430, Kolín III (50.000 Kč)

Penta Real Estate s.r.o., Na Florenci 2116, Praha 1 (45.000 Kč)