POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
8. 9. 2018
Hlavní hájecká pouť
z Dlabačova až do Hájku

Program pěší pouti z Prahy do Hájku dne 8. září 2018

 5:30             Odchod od I. kaple na Dlabačově (u stanice tramvají 22 a 25 Malovanka), průchod přes Tejnku, okolo Ladronky, za Kauflandem směrem ke klášteru PM Vítězné na Bílé Hoře. Na křižovatce Karlovarská x Slánská odbočka do Řep ke klášteru sester boromejek. Zde přestávka na občerstvení.

 7:45             Odchod od kláštera sester boromejek v Řepích, trasa pouti vede po cyklostezce souběžně s Karlovarskou silnicí

 8:05            Vlaková zastávka Hostivice - Sadová  - pouť je dále vedena přes Hostivici ulicí Sadová, Ke Stromečkům a Na Hrázi, Na původní trasu se připojí až u Litovického rybníka.

 9:00            Litovická tvrz - odchod s barokní hudbou po silnici směr železniční přejezd a dále ulicí U sušičky

10:00           Modlitební zastavení u obnovené kaple XVIII. - odtud již celé procesí pokračuje do Hájku

11:00           Zahájení Slavnostní poutní mše sv. v Hájku

Spojení na organizátory Michaela.Valentova@seznam.cz nebo Ludek.Dolejsi@gmail.com, či zavolejte na telefon 721 303 100 nebo 608 331 553.

 

22. 8. 2018
Ocenění naší práce
Má vlast cestami proměn

S radostí Vám oznamujeme, že jsme převzali ocenění za proměnu XVIII. kaple z rukou zástupců Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje a organizátorek výstavy Má vlast cestami proměn.
Panel s proměnami (nejen kaple č. XVIII.) je nyní vystaven na nádvoří zámku v Roztokách až do 30.8. Poté se výstava stěhuje na celé září do Říčan 
Velice si ocenění vážíme, je to odměna nejen za naší práci, ale i za Vaší podporu a finanční dary, bez kterých by se kaple nikdy proměny nedočkala.

15. 7. 2018
Kaple č. XII
vyhlášení havarijního stavu

Kaple č. XII před Hostivicí byla podepřena výdřevou a zajištěna proti pádu do vozovky.

Na podzim bude tato "překážka v silničním provozu" rozebrána a uložena do doby, než bude znovu postavena na cyklostezce u Peterkova mlýna.

15. 7. 2018
Výstava v Kladně
je prodloužena do 23. července

Ještě do 23. 7. 2018 máte možnost navštívit výstavu fotografií Míly Křížka, doplněnou o panely s popisem historie i budoucnosti poutní cesty.

1. patro obchodního domu CENTRAL v Kladně.