POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
31. 12. 2017
PF 2018
Děkujeme všem za krásný rok 2017

11. 11. 2017
VI. koncert pro poutní cestu
poděkování všem dárcům
Orchestr zobcových fléten AULOS
zahraje pod vedením MUDr. Evy Čadkové
 
v sobotu 11. listopadu. od 15.00 hodin
v refektáři konventu Provincie bratří františkánů u Panny Marie Sněžné.
(vchod z františkánské zahrady přes dětské hřiště).
 
Přijďte si všichni poslechnout krásnou hudbu a znovu se s námi potěšit z nově obnovené kaple č. 18 na poutní cestě do Hájku. Rádi bychom koncert věnovali všem dárcům a příznivcům, kteří pomohli s její obnovou.
4. 11. 2017
Poslední letošní poutní mše v Hájku
tuto sobotu od 11. 00 hodin

Poslední možnost podívat se ještě letos do Hájeckého kláštera je tuto sobotu, areál bude otevřen cca od 9.30 hodin do odpoledne.

Poutní mše svatá - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - začíná v 11.00 hodin.

28. 10. 2017
Veřejná sbírka končí
30. listopadu 2017

Až do 30. listopadu máte ještě možnost zaslat peníze na účet veřejné sbírky č. 2200765592/2010.

Dnem 30. září 2017 jsme již ukončili podporu obnovy kaple č. 18 pomocí dárcovských zpráv - tzv. DMS.

Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli obnovit zřícenou kapli.