POUTNÍ
CESTA
HÁJEK
1. 7. 2016
Valná hromada
Výroční zpráva za rok 2015

Dne 23. června 2016 proběhla Valná hromada zapsaného spolku Poutní cesta Hájek.

Zde si Vám dovolujeme předložit aktuální Výroční zprávu:

Výroční zpráva 2015

Všem, kteří nám pomohli s činností našeho spolku, ať už finančně či dobrovolnou účastí na našich akcích, velice děkujeme.

11. 6. 2016
Projekt Infotabule dokončen
všech 9 tabulí je usazeno

Podařilo se nám dokončit projekt osazení informačních tabulí na poutní cestě do Hájku. Po celé skoro osmnáct kilometrů dlouhé trase naleznete devět tabulí s mapou poutní cesty a stručným popisem její historie.

Děkujeme všem dárcům, kteří nám na tento projekt přispěli i všem ostatním, kteří nám s jeho realizací pomohli.

Všech devět tabulí naleznete ve fotogalerii zde.

9. 6. 2016
Poutní cesta do Hájku
přednáška v muzeu hl.m. Prahy

Přednášku o poutní cestě můžete navštívit v rámci výstavy Břevnov - ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

dne 9. června 2016 od 17.00 v Muzeu hl. m. Prahy na Florenci

(přednáší K. Pařízková)

Více informací o výstavě a doprovodných programech zde

Po poutní cestě z Prahy do Hájku kráčejí poutníci skoro 400 let. Kudy vlastně vedla a jak vypadala slavná procesí putující Břevnovem přes Bílou Horu a Hostivici k dnes nejstarší loretánské stavbě v Čechách? Představíme historii, současnost i budoucnost této poutní cesty.

31. 5. 2016
Získali jsme 8. místo
děkujeme za Váš hlas

Děkujeme všem příznivcům, kteří hlasovali pro naši veřejnou sbírku na obnovu kaple č. XVIII. na poutní cestě do Hájku. Obsadili jsme krásné osmé místo, mezi pražskými sbírkami jsme byli první! Více z vyhlášení celé soutěže naleznete zde

Náš projekt samozřejmě pokračuje, můžete nás stále podpořit pomocí dárcovské SMS nebo přímo příspěvkem na účet zde

Děkujeme, že spolu s námi chráníte odkaz našich předků!