V sobotu 1. května začíná poutní sezóna v Hájku. Vzhledem k současným opatření Vás prosíme o dodržování všech hygienických pravidel v celém poutním areálu. Hlavní mše svatá bude podle programu v 11.00 hodin, předpokládá se, že mše svatá bude i v 9.00 hod a pak ve 13.00 hodin. V průběhu dne bude možnost adorace, svátost smíření a v 15.00 hodin svátostné požehnání. Pro poutníky bude otevřeno okénko s občerstvením.