Františkáni a klášter v Hájku | www.hajek.ofm.cz
Nadace Via | www.nadacevia.cz
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. | www.ekopolitika.cz
Forum dárců  www.donorsforum.cz
Knop - Consulting informační systémy | www.knop-it.cz
Stránky o Hostivické historii | www.hostivickahistorie.cz
Ateliér Petry Cífkové | www.atelierpec.com
Komunita Venio | www.benediktinky.cz
Komunikační agentura Idealab | www.idealab.cz
Chateau Mcely, s.r.o.  www.chateaumcely.com
Prospeed,  s.r.o
František Fridrich www.zlicin.info
OSPAZ - Spolek pro obnovu parku Parádnice www.ospaz.cz