Zveme všechny příznivce na letošní hájecké poutní mše svaté. Jejich program se zobrazí po rozkliknutí příspěvku.