Zveme všechny příznivce na tradiční úklid poutní cesty. Sraz v sobotu 22. dubna 2023 v 10.00 hodin u Litovické tvrze. Úklid proběhne pod záštitou akce