Zveme všechny příznivce k návštěvě hájeckého kláštera s loretánskou kaplí, který bude pro návštěvníky otevřen v následujících termínech: