Spolek Poutní cesta Hájek spolu s úřadem Městské části Praha 17 připravuje opravu kaplí č. 10 a č. 8. Více viz přiložený článek.