Poutní Hájek v roce 2023

Zveme všechny příznivce na letošní hájecké poutní mše svaté. Jejich program se zobrazí po rozkliknutí příspěvku.      

PF 2023

Vážení přátelé a příznivci poutní cesty do Hájku, dovolte, abych Vám za celý spolek PcH poděkovala za Vaši přízeň v právě končícím roce a popřála

Více

Hlavní pouť 2022

Zveme Vás na letošní hlavní hájeckou pouť, spojenou i s pěším putování z Prahy. Přidat se můžete kdykoli po cestě. Mše svatá začíná tentokrát v

Více