Cesta z Prahy do Hájku u Červeného Újezda začínala u Strahovské brány a byla původně dlouhá necelých 20 kilometrů, kaple na ní byly rozestavěny v nepravidelných odstupech cca 800 – 1200 metrů. Postavení dvaceti výklenkových kaplí na cestě z Prahy do Hájku bylo na návrh řádu františkánů schváleno a posvěceno pražskou arcibiskupskou konzistoří v roce 1720.

Poutní cestu, která původně vedla po prastaré zemské stezce z Prahy do Němec, dnes již nelze projít v celém její původní trase, je na několika místech přerušena, některé její úseky dnes už vůbec neexistují, jiné naopak byly znovu vybudovány. Také z původních dvaceti kaplí jich do dnešního dne zbylo pouhých dvanáct, a to tři již nestojí na svém původním místě. Řada kaplí již prošla obnovou, některé na ni ještě čekají. O tom všem bude řeč na přednášce v pondělí 21. 11. od 18.00 hodin, Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1.