Vážení přátelé a příznivci poutní cesty do Hájku,

dovolte, abych Vám za celý spolek PcH poděkovala za Vaši přízeň v právě končícím roce a popřála Vám do toho nového vše dobré. Doufám, že v něm společně ve zdraví oslavíme 400. výročí založení loretánské kaple a 300. výročí postavení kaplí na poutní cestě, která k ní poutníky přivádí.

Přikládám pohlednici s fotografií poutní kaple č. VII, která až do roku 1910 stála na dnešní ulici Na břevnovské pláni. Je z ní vidět pouhý vršek, na kterém už chybí kříž, ale je to jediná fotografie, kterou zatím známe.