Vážení přátelé a příznivci poutní cesty do Hájku, dovolte, abych Vám za celý spolek PcH poděkovala za Vaši přízeň v právě končícím roce a popřála