Naše nejstarší loreta slaví významné výročí – 400 let od založení loretánské kaple Navštívění panny Marie v Hájku. Celý den bude klášter otevřen všem zájemcům,