Naše nejstarší loreta slaví významné výročí – 400 let od založení loretánské kaple Navštívění panny Marie v Hájku. Celý den bude klášter otevřen všem zájemcům, těšit se můžete na komentané prohlídky, výstavy, koncerty. V našem stánku budeme prodávat pamětní medaili, pohlednice, perníky. K významnému výročí máme příležitostné razítko. Nenechte si ujít, mše svatá začíná v 11.00 hodin.

Upozorňujeme na dopravní omezení, v okolí kláštera probíhá cyklistický závod. Do areálu je možné vjet pouze do 12.00 hodin, odjezd okolo 15.00 hodiny po skončení závodu. Auto můžete nechat na parkovišti v přilehlém areálu – vjezd ze silnice směrem od Jenče!