Připomínka kaple č. XVII.

Na poutní cestě se na místě bývalé kaple č. XVII objevila její připomínka. Chýňská o. p. s. – Občané-přátelé-sousedé realizuje spolu s MÚ Hostivice projekt

Více