Na poutní cestě se na místě bývalé kaple č. XVII objevila její připomínka. Chýňská o. p. s. – Občané-přátelé-sousedé realizuje spolu s MÚ Hostivice projekt Galerie pod nebem. Zatím se jedná o prototyp, v budoucnu by měly být tímto způsobem připomenuty ještě kaple č. XV. a XVI. a do kaplí budou umístěny obrazy. Jsme rádi, že poutní cesta ožívá!

Více fotografií najdete na fcb, ale nejlépe bude, když si uděláte výlet na poutní cestu nebo s námi půjdete v září na pouť.