V říjnu roku 2020 byl spolkem PcH v Aleji porozumění na dohled od poutní cesty vysazen nový strom – javor babyka. Stal se tak součástí nové aleje, která spojí poutní cestu s Jenčí. V roce 2021 bude cesta dokončena a umožní poutníkům od vlakové zastávky Jeneč snažší cestu do kláštera v Hájku. Je nám ctí být součástí tohoto projektu.