Umístění kaple:

Dlabačov – proti hotelu Pyramida na začátku ulice Gymnastické. Kaple je vyznačena v císařských otiscích, i v I. a III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

S 50˚05’6″, V 14˚22’53“

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

Vyobrazení Hájku, nad nímž zobrazeni dva andělé nesoucí Loretánský domek.(O Panně Marii se A. Podlaha v popisu obrazů nezmiňuje).

Nápisy

-latinsky:

Lauretana Domus nostro sub olimate [!] prima. MIrē praesIDIIs acta sVb hIsCe VIget. Ite peregrini, Nato Matri que Salutem Divite! jam tritam monstra uterque viam.

-překlad:

Dům loretánský první v našich krajích postavený zázraky se stkví. Jděte poutníci, Matku a syna pozdravujte, vždyť oba ušlapanou značí Vám stezku!

Patron:

arcibiskup pražský František Ferdinand hrabě Khuenburg.

Současný stav:

opravena v roce 2001. Jako jediná má částečně zrestaurované malby, na kterých je obraz černé Madony s andílky, doplněný dvěma mluvícími páskami s nápisy. Ve štítku nad výklenkem je chybně zrestaurovaný nápis (původně chronogram 1721).

Galerie: