Umístění kaple:

Původně stála přibližně v místech, kde stojí i dnes. Ze svého původního místa byla nejprve přestavěna neznámo kdy a k tehdejší cestě obrácena výklenkem na sever. V roce 2012 byla přenesena o několik metrů směrem západním a orientována výklenkem opět k jihu. Místní název U Strnada. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a ve III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

N 50˚04.679′, E 14˚17.194´

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Očišťování Panny Marie.

dole:
Sv. František válí se v trní, aby čistotu zachoval.

Nápisy

-latinsky:

Purior est nivibus cur ergo purificatur? An vitam puram praestet ut Illa mihi? Dum Francisce Rigas sylvestria tesqua cruore, aspera purpureas fert tibi spina rosas.

-překlad:

Jasnější jest sněhu, proč tedy očišťování? Zda život čistý jak její poskytnut bude mně? Co Františku krví svou barvíš lesní pláně, bodavé trní nese ti rudé růže.

Patron:

bratři hrabata František Karel z Clary-Aldringen, nejvyšší lovčí (v letech 1727-1732)a Jan Filip z Clary-Aldringen, místodržící (od r. 1738)

Současný stav:

V říjnu 2012 dokončena rekonstrukce včetně úpravy okolního terénu. Půdorys předchozího umístění je vyznačen kameny.

Galerie:

Další:

Zachycené zbytky původní výzdoby dokládají barevnost  a ornamenty v kapli. Restaurátorská správa není dosud uložena v NPÚ!