v polích mezi Litovicemi a Hájkem. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a v I. a III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

N 50˚04.082´, E 14˚11.544´

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Korunování P. Marie. 

dole:
Sv. František ve slávě nebeské.

Nápisy

-latinsky:

Virgo coronaris! Sed et hunc post fata corona, hoC tIbI qVI MatrI ConDere IVssIt opVs. Nunc melius Francisce DEUS MEUS OMNIA! clamas, DVM tIbI fVLgentI VIsIo Clara nItet. V knize Fundatores & Patroni není druhý chronogram, je zde zapsáno toto: Dum facie ad faciem Numinis Esse vides.

-překlad:

Panno, korunovaná jsi, jak od věků určeno bylo, Toto dílo Tobě, matko, dal jsem postaviti na památku. Pak radostněji zvoláš: „Bůh můj mé všecko !“ Až tváří v tvář Jeho patřiti budeš.

Patron:

Karel Jáchym hrabě Breda , patron a donátor i kaple č. XIX.

Současný stav:

opravena v roce 2000.

Galerie:

Další:

Poznámka: Na fotografii z restaurátorské dokumentace jsou patrné zbytky aliančního erbu hraběte Bredy a jeho ženy, včetně zbytku písma z nápisů, které erby doplňovaly.