Umístění kaple:

Za křižovatkou ul. Československé armády a Litovické, u domu čp. 669. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a v I. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

 

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Dvanáctiletý Ježíš uprostřed učitelův a zákoníků ve chrámě.

dole:
Papež ve snách zří, kterak sv. František podpírá basiliku Lateránskou, hrozící sesutím.

Nápisy

-latinsky:

In Templo Te Christe Tui reperere Parentes; In Templo quaeri vis Bone nempe Deus. Franciscum solidam quis perneget esse columnam? Dum Lateranenses sustinet ille bases.

-překlad:

V chrámě nalezli Tě, Kriste, rodičové Tvoji, v chrámě chceš, bychom Tě vzývali, dobrý Bože. Kdožby upíral, že František pevným jest sloupem? Vždyť Lateránské udržuje brány.

Patron:

Magistrát Starého Města pražského.

Současný stav:

Zbořena v roce 1878 při stavbě domu č. 49 (dnes čp. 699). Podle této kaple bylo celé pole mezi obcemi Litovice a Hostivice nazváno „U litovické kapličky“. Z materiálu získaného ze zbořené kapličky byl postaven mostek U Nekejcova (Břve) a v Jenečku mostek u „Viesnerovy budky“, kde stál prodejní kiosek pro formany jedoucí po karlovarské silnici. Základy této kaple byly podle ústního sdělení ing. Pergla k vidění při výkopových pracech na kanalizaci uprostřed silnice na Litovice. Zda tuto skutečnost někdo zakresil či zadokumentoval, se dosud nepodařilo dohledat.

Galerie:

Další: