Umístění kaple:

Malý Břevnov, Bolívarova ulice. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a v I. a III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

N 50˚04.581′, E 14˚20.313′

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Panna Maria zasnoubena se sv. Josefem.

dole:

Sv. František skládá slib v ruce Innocence III. A tak sebe a syny své zasnubuje Bohu.

Nápisy

-latinsky:

Non erat absque Viro Tua Desponsatis Viros, At Conceptus erat Virginis absque Viro. Seque suosque DEO votis desponsat Alumnus; sic sibi Divinus corda subarrhat Amor.

-překlad:

Nebyla´s zasnoubena muži Panno, Však počala jsi bez muže. Své žáky zaslibuje Bohu, tak Božská láska podmaní si srdce.

Patron:

František Josef hrabě Černín z Chudenic, nejvyšší číšník, nejvyšší dvorský sudí od r. 1721 do své smrti v r. 1733

Současný stav:

opravena v roce 2002. Kaple byla dlouhou dobu zasypána do výše terénu, při opravě byly její základy opět odkryty. Stála volně dokola přístupná. Nyní je plot sousední parcely posunut směrem ke kapli, došlo zde k rozšíření soukromého pozemku.

Galerie:

Další: