Umístění kaple:

Litovice, blízko křížení ulic Litovická a Sportovců. Kaple je vyznačena pouze v I. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

 

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
 Ježíš loučí se se svou Matkou, aby nastoupil utrpení. 

dole:
Sv. František rozjímá o utrpení Páně

Nápisy

-latinsky:

Cor pia Virgo tuum transfixit Paseko Jesu; Ah! etiam gladius sauciet iste meum. Contemplando Crucem fontem que ignem que ferebat; Dum mens in lacrymas solvitur, urit amor.

-překlad:

Srdce Tvé, zbožná Panno, proniklo utrpení Ježíšovo. Ah! podobný meč ranil srdce mé. Rozjímaje utrpení Kristovo snášel´s déšť i oheň, co duch v slzách se rozplývá, hoří láska.

Patron:

Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská, od roku 1732, kapli zaplatila v roce 1737.

Současný stav:

V roce 1870 již zcela pobořena. Pravděpodobně zanikla vůbec jako první ze všech kaplí, přesto, že svého patrona a donátora, arcivévodkyni Toskánskou, získala jako poslední ze všech.

Galerie:

Další: