Umístění kaple:

Vpravo za železniční tratí před křižovatkou ulic Čsl. armády a Okružní. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a v I. a III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

 

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Ježíšek v domácnosti dlí s P. Marií a sv. Josefem.

dole:

Sv. František a sv. Klára rozjímají spolu o věcech Božských.

Nápisy

-latinsky:

Est Homo, qui DEUS est; Pater est, sed qui Pater haud est; Est Virgo, at Mater; quam sacro sancta Trias. Ardet Franciscus Pater, Ardet Filia Clara; Duplex in sacro stat Salamandra rogo.

-překlad:

Jest člověk, který Bohem jest, ale co Otec není; Jest Panna a matka, to nejsvětější Trojice. Hoří nadšením otec František, nadšena jest dcera Clara.

Patron:

Bez erbu, místo něj byl vymalován symbol Nejsvětější trojice – oko Boží. Nápis k tomu : Božská prozřetelnost Synova a zbožnost Matčina. Divina providentia filii, pietasqe matris Kaple neměla žádného donátora, zaplacena byla z peněz kláštera.

Současný stav:

pro špatný stav stržena úmyslně v roce 1950.

Galerie:

Další: