Umístění kaple:

původní stanoviště do srpna 2009 bylo na Karlovarská silnici, vpravo cca 200m před odbočkou k Bílému beránku. S 50˚04’32“, V 14˚18’50“ Z důvodu připravovaného rozšíření Karlovarské ulice byla přenesena na dnešní stanoviště: cca o 700 m blíže ku Praze, v prodloužení západního okraje plotu areálu kostela Panny Marie Vítězné, ke komunikaci, probíhající severně od Karlovarské silnice. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a v I. a III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

S 50˚04.549′, E 14˚19.242´

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
P. Maria pozdravuje sv. Alžbětu.

dole:

 Sv. František se setkává a pozdravuje se se sv. Dominikem .

Nápisy

-latinsky:

Visitat Elizabeth humilis cognata Maria, Nos etiam servos visitet illa suos! Nobile par Fratrum, mundum tenuore labantem. En labat orbis adhuc; ergo tenete bene.

-překlad:

Navštíví Alžbětu pokorná přítelkyně Maria, kéž by i nás, své sluhy, navštívila! Vznešení bratří ve slavný vstupují spolek. Běda světe hříchům tvým!

Patron:

Jan Filip hrabě Sickingen, generál, vojenský velitel Prahy, s manželkou (dva erby).

Současný stav:

v roce 2009 přenesena a zrekonstruována. Z původní kaple je zachována její celá horní polovina, podstavec a ostatní kamenné prvky. Přenos kaple viz přiložené fotografie.

Galerie:

Další:

Poznámka: Na fotografii J. Vilímka je kaple vidět velmi nezřetelně, spíše jenom tušíme, že tam je. Jedná se vůbec o první „zobrazení“ některé z kaplí, které zatím známe.

 

Kaplička se dostala i na titulní stranu časopisu S dětmi v Praze v březnu roku 2013. Otištěno s laskavým svolením autorky Petry Cífkové.