Umístění kaple:

zbořena na počátku 20. století. Původní silnice z Prahy byla posunuta níž, kaple stála cca 50 m směrem JV nad odbočkou ulice Drnovské do Ruzyně. Již na konci 19. století stála podle písemného záznamu stranou v poli, odvrácena od cesty. Definitivně zmizela pravděpodobně při úpravě terénu pro výstavbu autobusových garáží. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a ve III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

 

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Narození Páně. 

dole:
Sv. František přijímá Jesulátko z rukou P. Marie.

Nápisy

-latinsky:

Pendite! quae Genitrix? quem Natum proferat orbi? Ipsa caret simili, non habet ille parem. Accipe quem genui tenerum Francisce Puellum; Pauper in assueto vult recubare sinu.

-překlad:

Vizte, jaká matka ! Jakého syna dala světu! Sama nemá sobě rovné, ni on podobného. Přijmi, Františku, útlé děcko; chceť spočinouti v milém klínu.

Patron:

Antonín Jan hrabě Nostic, nejvyšší hofmistr ( donátorem a patronem i kaple č. III).

Současný stav:

zbořena, žádný pramen neudává kdy.