Umístění kaple:

Stojí uzavřena v oplocené zahradě rodinného domu č.769/36 v ulici U Ladronky. Kaple je vyznačena v I. a III. vojenském mapování, v císařských otiscích není.

Souřadnice GPS:

S 50˚04’53“, V 14˚22’01“

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Neposkvrněné početí Panny Marie.

dole:
Sv. František obklopený klečícím zástupem svých duchovních synův.

Nápisy

-latinsky:

Retia cum serpens male cauto stravit Adamo Contrivit laqueos una Virago Suos.Sic decuit puram servari a labe Mariam, cur fecisse negem, quem potuisse scio?

-překlad:

Raduj se s Joachimem, neplodná ne více Anno! Dcera, kterou porodíš, má poroditi Boha. Po stu letech přijde muž ten na svět, Tak prorokoval otec JoachimOsidla strojil neopatrnému Adamu had, jediná však Panna potřela hlavu jeho. Když se mu zalíbilo zachovat Marii od pádu, proč bych pochyboval o něm, jemuž to možno.

Patron:

Antonín Jan hrabě z Nostic, nejvyšší hofmistr od r. 1708 do r. 1732 (?).

Současný stav:

opravena v roce 2002.

Galerie: