Umístění kaple:

na Vypichu v ohybu silnice Kukulova, dnes stojí obrácena zadní stěnou ke komunikaci. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a v I. a III. vojenském mapování.

Souřadnice GPS:

S 50˚04’39“, V 14˚20’50“

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Tříletá P. Maria uvedena do chrámu, aby Bohu sloužila.

dole:

Sv. František odkládá před biskupem Asisským světský šat svůj a zříká se světa.

Nápisy

-latinsky:

Numinis ad cultum teneris offertur ab annis, Omnis nempe DEO vita dicata fuit. Iam terrene vale Genitor! meliora secutus, Destino Caelestis Filius esse Patris.

-překlad:

K úctě jména vedena jest od mladosti, neboť veškerý život zasvěcen byl Bohu. Zdráv buď zrozenče zemský ! dobré jsi konal, vím, že nebeského syn jsi otce!

Patron:

Jan Arnošt Antonín Schaffgotsch, nejvyšší komoří od r. 1721, s manželkou (dva erby)

Současný stav:

opravena v roce 2002.

Galerie:

Další:

Na fotografiích z roku 1979 najdete manipulační trať Vypich – Motol – podrobnosti zde.