Umístění kaple:

zbořena, názory na její umístění se liší. Podle Dvořáka stála blízko místa, kde do ulice Za Strahovem ústí ulice U dvora. Podle místních obyvatel soustředěných do sdružení Tejnka stála blíže křižovatky Za Strahovem a Nad Tejnkou. Dokonce zde ukazují kůlnu, jejíž zeď tvoří bývalá část kaple, protože je z opuky. To ale není směrodatné, tady jsou z opuky všechny stavby, jiný materiál se tu ani nepoužíval. Otázkou je, jak vypadal terén před třemi sty lety, kudy vlastně cesta procházela? Ani srovnání se starou mapou nepomohlo, je tu terénní zlom, cesta jej z obou stran obcházela. Podle srovnání současné katastrální mapy s císařskými otisky je jisté, že kaple stála na jižním okraji parcely kat.č. 2288 u domu čp. 350, v ulici Za Strahovem. Bývalá cesta, u které kaple stála, dnes již neexistuje. Já osobně se domnívám, že se posunul celý svah. Kaple je vyznačena v císařských otiscích a v I. a III. vojenském mapování.

Popis obrazů v kapli podle A. Podlahy:

nahoře:
Očekávání narození Panny Marie Joachimem a Annou.

dole:
Opat Joachim O.S.B. předpovídá narození sv. Františka.

Nápisy

-latinsky:

Gaude cum Joachim sterilis non amplius Anna Filia, quam paries, est paritura DEUM. Post annos centum veniet vir talis in orbem. Sic Abbas Joachim vaticinatus erat.

-překlad:

Raduj se s Joachimem, neplodná ne více Anno! Dcera, kterou porodíš, má poroditi Boha. Po stu letech přijde muž ten na svět, Tak prorokoval otec Joachim.

Patron:

hrabě Jan Josef z Vrtby, nejvyšší purkrabí (od r. 1712 – do smrti v r. 1734) rytíř řádu zlatého rouna (od r. 1722).

Současný stav:

nedochovala se. Kapli připomíná obrázek, který zde umístilo občanské sdružení Tejnka.
Galerie:

Další: