Letošní první jarní poutní mše svatá bude v Hájku v sobotu 30. dubna od 11.00 hodin.